Artikelen door

Deadline voor wegwerken asielachterstanden weer niet gehaald, en dat verbaast eigenlijk niemand

Per 1 juli 2021 zouden alle achterstallige asielaanvragen zijn weggewerkt. Dat beloofde staatssecretaris Ankie Broekers-Knol ruim een jaar geleden. Maar dat doel is niet gehaald. Intussen zijn nieuwe achterstanden in de maak. Toen Ankie Broekers-Knol vorig jaar april aankondigde dat ze korte metten wilde maken met de achterstanden bij immigratiedienst IND, lagen er 15.350 onbehandelde […]

Asielbeleid van Denemarken is nu alleen nog afschrikking

Denemarken gaat asielzoekers naar een land buiten Europa sturen, waar hun verzoek zal worden beoordeeld. Afgelopen donderdag keurde het Deense parlement) een wet goed die dit mogelijk maakt.  Tweederangsburgerschap kenmerkte tot nu het Deens asielbeleid. Nu komt daarbij: opvang buiten Europa. Deze wet van de sociaal-democratische minderheidsregering, die twee jaar geleden aantrad, staat niet op zichzelf. […]

Geen staatsburgers, wel stadsburgers

Steden als New York, Parijs en Barcelona voerden de afgelopen jaren een ‘stadspaspoort’ in om de mensenrechten van ongedocumenteerde inwoners te waarborgen. Ook in Nederlandse steden is behoefte aan een manier om de toegang tot voorzieningen voor deze mensen te garanderen, zeker nu zij door corona hard zijn geraakt. Zo staat de toegang tot medische […]

Filmschool in camp Moria

Movies That Matter organiseert webinar over Medialab in Camp Moria Zaterdag 24 april zijn we vereerd om Douglas Herman en Sonia Nandzik, oprichters van Re-FOCUS Medialab, te mogen verwelkomen. Ze zullen spreken over hun filmschool in kamp Moria. Er wordt een korte film van Katja Riemann vertoond, evenals andere korte films gemaakt door filmstudenten die in kamp Moria wonen. Film- en […]

Welke politieke partijen doorstaan de toets van rechtsstatelijkheid?

  De orde van advocaten heeft veertien verkiezingsprogramma’s doorgelicht met de vraag of de voorstellen de rechtsstaat versterken, of juist ondermijnen. De conclusie is dat slechts voor drie partijen (D66, PvdA en GroenLinks) alle ingediende voorstellen rechtsstatelijk zijn. Alle andere partijen hebben voorstellen die niet goed in onze rechtsstaat passen of deze zelfs ondermijnen. Lees […]

Amnesty roept commissie Eerste Kamer op tot menswaardig Europees migratie- en asielbeleid

Volgens Amnesty International kunnen en moeten de Europese buitengrenzen beschermd worden op een menswaardige en transparante manier. Dit hebben zij op 2 maart bepleit in de Eerste Kamer tijdens een deskundigenbijeenkomst van de commissie Immigratie & Asiel. Amnesty roept op om bij de behandeling van het Europese Migratie- en Asielpact te investeren in de kwaliteit […]