Welke politieke partijen doorstaan de toets van rechtsstatelijkheid?

 

De orde van advocaten heeft veertien verkiezingsprogramma’s doorgelicht met de vraag of de voorstellen de rechtsstaat versterken, of juist ondermijnen. De conclusie is dat slechts voor drie partijen (D66, PvdA en GroenLinks) alle ingediende voorstellen rechtsstatelijk zijn. Alle andere partijen hebben voorstellen die niet goed in onze rechtsstaat passen of deze zelfs ondermijnen. Lees het artikel verder op de website van Trouw.

 

Bron