Amnesty roept commissie Eerste Kamer op tot menswaardig Europees migratie- en asielbeleid

Volgens Amnesty International kunnen en moeten de Europese buitengrenzen beschermd worden op een menswaardige en transparante manier. Dit hebben zij op 2 maart bepleit in de Eerste Kamer tijdens een deskundigenbijeenkomst van de commissie Immigratie & Asiel.

Amnesty roept op om bij de behandeling van het Europese Migratie- en Asielpact te investeren in de kwaliteit van de asielprocedure, adequate opvang van asielzoekers en migranten en zorg te dragen voor een sterk monitoringsmechanisme.

 

Bron

 

copyright Amnesty International