Eerste kamer stemt in met de spreidingswet

De veelbesproken spreidingswet is dinsdagmiddag door de Eerste Kamer aangenomen. Er stemden 43 senatoren voor en 27 senatoren tegen de wet. Dat betekent dat de wet op 1 februari kan ingaan. Zo werkt de verdeling van de asielopvang.

Wie worden verspreid?

 

Alle mensen die recht hebben op opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Op dit moment gaat het om ongeveer 50.000 asielzoekers en 15.000 statushouders.

Asielzoekers zijn mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland, maar nog niet weten of ze een verblijfsvergunning krijgen. Statushouders zijn vluchtelingen die asiel hebben gekregen en dus in Nederland mogen blijven.

Het is de bedoeling dat de laatste groep een woning krijgt en uit de opvang stroomt. Maar door het woningtekort stokt de doorstroming.

 

Hoe wordt het aantal benodigde opvangplekken bepaald?

 

Om de twee jaar schat het ministerie hoeveel opvangplekken de komende twee jaar nodig zijn. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals hoeveel asielzoekers worden verwacht en hoeveel statushouders nog in de opvang zitten.

Deze prognose wordt eind januari bekendgemaakt. Het zal dus niet lang duren voor het ministerie het aantal benodigde plekken voor de komende twee jaar bekendmaakt.