Kerken pleiten voor humaner asielbeleid

Tijdens een online-bijeenkomst van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken werd een toezegging gedaan om na de verkiezingen een brief te sturen aan de formateur voor een nieuw kabinet en op politieke partijen druk uit te oefenen dat er een rechtvaardiger en humaner asielbeleid komt in het nieuwe regeerakkoord.

Bron: